Caja Rural Particulares

Recomendacións de Seguridade.

  • Manteña as súas claves en segredo e cámbeas regularmente
  • Non introduza A CLAVE DE SINATURA de forma agrupada
  • Non deixe o seu contrasinal para asinar a outros
  • Non esqueza pulsar desconectar ao rematar a súa sesión en ruralvia.com

Nunca lle solicitaremos as súas claves persoais e confidenciais por teléfono, correo electrónico ou fax, nin lle pediremos que realice ningunha proba de operacións de ruralvía.

En caso de dúbida, póñase en contacto co servizo de Atención ao cliente 913 346 780

Información de interese

Traballamos pola túa seguridade

aviso_info

A partir do 14 de setembro de 2019 para entrar en ruralvia necesitarás informar o teu móbil na túa oficina.

icono telefonoBloqueo de Tarxetas
902 123 209.  +(34) 91 807 01 62.

icono teléfonoRuralvía
+(34) 91 334 67 80.

icono teléfonoCaixeiros Automáticos
+(34) 91 334 67 77.