Cargando...
Ruralvía
A NOSA Caixa - Comprometidos con Galicia

A carón dos galegos hai unha Caixa enraizada nas súas orixes, sen máis miras que loitar pola terra que a viu nacer. A aposta polas cousas ben feitas, a serena tenacidade, a constancia e un férreo compromiso coa nosa terra foron os principios que a acompañaron ata aquí.

A aposta continúa e o compromiso agranda. Hoxe máis que nunca Caixa Rural Galega está comprometida cos galegos e galegas, con Galicia, e por riba de todo, está comprometida contigo, porque cada un dos nosos socios e clientes forma parte deste proxecto.

Únete a Caixa Rural Galega.

Entrar A NOSA Caixa - Comprometidos con Galicia
Tlfn. 982 280 220 caixaruralgalega@caixaruralgalega.gal
© CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO LIMITADA GALLEGA | CIF: F-27005164 | Rúa Montero Ríos, 24-26. C.P. 27002 Lugo |
Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, folio 92, tomo 177, folla LU-1.651, inscrición 1ª. Entidade de Crédito suxeita a supervisión do Banco de España. Código B.E.: 3070. Código BIC: BCOEESMM070