Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador
Manos Coop

Principis Cooperatius

 

Les cooperatives posseeixen una sèrie de principis i valors distintius que les converteixen en el millor model econòmic per a aconseguir una societat més justa i sostenible. Aquests valors són els de ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Seguint la tradició dels seus fundadors, els Pioners de Rochadle, les persones que treballen en una cooperativa tenen un compromís ètic amb l'honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres.

L'origen del cooperativisme està en la necessitat de col·laborar per a accedir a una benefici comú, afermar els recursos i millorar la situació de les persones que formen part d'aqueix projecte. La unió de voluntats i la col·laboració entre les persones és la pedra angular per a assegurar una societat basada en el benestar de la ciutadania.

Des dels seus inicis, les cooperatives s'han preocupat per la manera en què es produeixen els seus béns i per com s'ofereixen els seus serveis. Avui, hi ha més de 800 milions de persones a tot el món que formen part d'empreses cooperatives.

Els set principis que regeixen el funcionament d'una cooperativa són:

1.- Adhesió oberta i voluntària:

Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes per a totes aquelles persones disposades a utilitzar els seus serveis i disposades a acceptar les responsabilitats que comporta la condició de socis o sòcies, sense discriminació de gènere, raça, classe social, posició política ni religiosa.

2.- Gestió democràtica:

Les cooperatives són organitzacions democràtiques controlades pels seus socis i sòcies, els qui participen activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions. En les cooperatives de base, totes les persones tenen el mateix dret de vot (una persona, un vot). De la mateixa manera, les cooperatives d'altres nivells (segon o ulterior grau) també s'organitzen amb procediments democràtics.

3.- Participació econòmica de socis i sòcies:

Les persones associades a les cooperatives contribueixen de manera equitativa i controlen de manera democràtica el capital d'aquesta empresa. Usualment reben una compensació limitada, si és que hi ha, sobre el capital *suscripto, com a condició de soci/a. Les persones que integren la cooperativa assignen excedents per als següents propòsits: el desenvolupament de la cooperativa, mitjançant la possible creació de reserves, de les quals almenys una part ha de ser indivisible; els beneficis per als socis i les sòcies en proporció a les seues transaccions amb la cooperativa; i el suport a altres activitats, segons ho aproven la majoria.

4.- Autonomia i independència:

Les cooperatives són organitzacions autònomes d'ajuda mútua controlades pels seus socis i sòcies. Si entren en acords amb altres organitzacions o Administracions Públiques, o tenen capital de fonts externes, ho realitzen en termes que asseguren el control democràtic i mantinguen l'autonomia de la cooperativa de treball.

5.- Educació, entrenament i informació:

Les cooperatives brinden educació i formació les persones associades, a els qui les representen, dirigeixen o treballen en elles, de tal forma que contribuïsquen eficaçment al desenvolupament d'aquestes empreses. Les cooperatives informen al públic en general, particularment a la joventut i a líders d'opinió sobre la naturalesa i beneficis del cooperativisme.

6.- Cooperació entre cooperatives:

Les cooperatives serveixen als seus socis i sòcies més eficaçment i enforteixen el moviment cooperatiu, treballant de manera conjunta per mitjà d'estructures locals, regionals, nacionals i internacionals.

7.- Compromís amb la comunitat:

La cooperativa treballa per al desenvolupament sostenible de la seua comunitat per mitjà de polítiques acceptades per les persones que la formen.