Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador
Cooperativa Trabajo

Requisits per a crear una cooperativa


Per a formar una Cooperativa de Treball Associat es necessita un mínim de dues persones físiques. El capital social mínim és de 3.000 euros. En cas d'un capital social major, en el moment de la constitució haurà d'aportar-se, almenys, un 25%.