Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Campanya un Dia de Salari

1. Caixa Popular, mitjançant el seu Grup de Cooperació, cada any convoca la “Campanya Un Dia de Salari”, amb la qual els persones de l’equip de treball d’aquesta cooperativa donem voluntàriament un dia del nostre salari per a ajudar al finançament de projectes solidaris.

2. Els diners recaptats és destinen a diverses ONGs que ens presenten els seus projectes. Poden accedir totes els Associacions, Organitzacions no Governamentals, o qualsevol altra fórmula associativa legalment constituïda, sense ànim de lucre.

3. Els projectes han d’estar referits a Projectes de cooperació al desenvolupament. És valorarà:

  • fórmula cooperativa,
  • gènere
  • infància
  • autosuficiència alimentària/sanitària/educativa
  • medi ambient

4. Cada projecte presentat deurà de tindre un estudi de la situació actual de la zona i de la problemàtica que és pretén abordar així com l'experiència complementària que l'organització crega que ajudarà a valorar el projecte. També s'aportarà informació relativa a la pròpia Associació o Organització: Estatuts, memòria d’activitats, etc.

Caldrà adjuntar sol•licitud d’inscripció a la convocatòria, disponible a la pàgina web de Caixa Popular.

En la mesura que seguisca possible, és prega que s’adjunte material audiovisual del projecte.

5. Els projectes, junt a la sol•licitud d’inscripció s’han de presentar en qualsevol dels Oficines de Caixa Popular o al mail grupdecooperacio@caixapopular.es, abans del 30 de setembre.

6. La quantitat màxima dels fons que podrà rebre cada projecte serà de 5.000 euros.

7. Per a la concessió de l'ajuda serà condició imprescindible que la mateixa seguisca utilitzada per al desenrotllament del projecte premiat. Caixa Popular demanarà documentació econòmica i gràfica que justifique la realització del projecte.

8. El veredicte és farà públic al llarg del mes d’octubre de 2019 i la decisió serà inapel•lable.

9. Els projectes no premiats estaran a disposició dels seus autors durant el mes posterior al veredicte del Jurat.
.