Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Dèbit


Debito Adaptada

Targeta Electró


La clau d'accés al teu compte corrent. Realitza les teues operacions més habituals: consulta de saldo i últims moviments, realitzar traspassos, transferències, pagar rebuts no domiciliats o realitzar recarregues de mòbil. Tot açò, a través de la nostra àmplia xarxa de caixers.

Jove Adaptada

Carnet Jove


El Carnet Jove és una Targeta de Dèbit a través de la qual els Joves que ho posseïsquen poden aconseguir grans avantatges (és gratuïta, millors preus, descomptes, ofertes, facilitats de pagament, etc...) en utilitzar diversos serveis o adquirir determinats béns i productes.