Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Plans de Previsió Assegurats


Pla que li garanteix un interés tècnic del 0,9% sobre primes úniques fins al final del Pla, extraordinàries o periòdiques. Rendibilitat mínima que a més es pot veure incrementada per una rendibilitat variable en funció dels beneficis de la companyia.

Els Plans de Previsió Assegurats, o també anomenats PPA, són Assegurances de vida utilitzades per a la previsió social privada que es presenten com una fórmula d'estalvi periòdic, oferint un tipus d'interés garantit. I tot açò, amb el tractament fiscal i les característiques quant a liquiditat, dels Plans de Pensions.