Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Plans de Pensions de Gestió Activa


RGAGestió Activa


Para els qui no tenen a prop la seua jubilació o posseeixen un perfil d'inversió que els permeta mantenir posicions elevades en Renda Variable.
L'objectiu d'aquest Pla és obtenir la màxima rendibilitat, independentment de l'evolució dels mercats.
Pot invertir des del 0% fins al 100% en Renda Variable.