Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Finançament a curt i llarg termini


Imagen grifo, euro

Compte de Crèdit Comerç


El finançament més flexible que li permetrà afrontar les necessitats de tresorerí¬a habituals del negoci, tals com a finançament d'existències i compres, cobertura de pagaments imprevists,...
 

Imagen porcentaje

Descompte i bestreta


El descompte comercial i la bestreta de crèdits comercials permeten finançar el circulant de la seua empresa.

Imagen llaves

Renting


Caixa Popular li ofereix la millor fórmula en la gestió de flotes de vehicles i béns d'equip a través de la seua empresa Rural Renting.

Imagen pulga hacia arriba

Avals


Compromís que assumim amb la seua empresa i que té com a objectiu, garantir el compliment de les obligacions que haja contret davant terceres parts (Administració Pública en general, proveïdors, etc.).

Imagen maquinaria de empresa

Lísing


El lísing és un arrendament financer, a mitjà o llarg termini, de béns d'equip o immobles destinats a finalitats empresarials o professionals. El client, al final del contracte, disposa d'una opció de compra per a adquirir el bé per un valor residual.