Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

La Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte convoquen 20.000 € en les Ajudes a Projectes Interassociatius per a l'any 201908/10/2018

Les ajudes promouen el treball en xarxa de les associacions de la comarca de l'Horta

Ja està oberta la 24 edició de la convocatòria d’Ajudes a Projectes Interassociatius per a l’any 2019. La Fundació Horta Sud, l'entitat financera valenciana Caixa Popular, i el Grup Ugarte Automoció destinen un total de 20.000 euros per tal d’impulsar la col·laboració del teixit associatiu de la comarca de l’Horta. El termini de presentació de projectes finalitza el 2 de novembre de 2018.

La realització de projectes de desenvolupament cultural, social o educatiu que promoguen la col·laboració entre associacions, dins d’una mateixa localitat o en l’àmbit de la comarca de l’Horta, és l’objectiu principal de l’edició 24 del programa d’Ajudes a Projectes Interassociatius.

Amb el propòsit d’afavorir la participació ciutadana i enfortir el teixit social, aquestes ajudes donen suport al treball col·laboratiu del món associatiu. Amb el fort convenciment de què és possible transformar la realitat mitjançant accions quotidianes, la convocatòria persegueix impulsar un nou model associatiu que done resposta a moltes de les necessitats socials del nostre entorn.

Les entitats sol·licitants hauran d’explicar el paper de les diferents associacions implicades, el nombre de municipis on es realitzarà el projecte i de quina manera està prevista la participació ciutadana. Així mateix, les sol·licituds hauran de descriure els objectius, la metodologia, les activitats, el pressupost i l’avaluació del projecte.

Podran sol·licitar les ajudes les associacions sense ànim de lucre domiciliades en els municipis de l’àmbit territorial de la comarca de l’Horta. El termini de presentació de projectes finalitza el 2 de novembre de 2018. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol oficina de Caixa Popular.

En els 23 anys de Projectes Interassociatius s'han lliurat ajudes per valor de 208.671 €, repartits entre 139 projectes Interassociatius i més de 725 entitats subvencionades.

Caixa Popular - Octubre 2018