Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Banca Privada de Caixa Popular organitza una jornada exclusiva sobre les perspectives econòmiques i dels mercats financers21/02/2019

"Perspectives econòmiques i dels mercats financers 2019", ha estat la temàtica que ha abordat l'última conferència exclusiva que ha organitzat Banca Privada de Caixa Popular per als clients de l'entitat.

La conferència s'ha iniciat amb una breu presentació realitzada per Mónica Blesa, Directora de Banca Privada de l'entitat, de les principals xifres de Gescooperativo S.G.I.I.C., que gestiona més de 5.000 milions d'euros distribuïts entre 52 fons i 12 SICAV.

Tot seguit, Leticia Montesino, Gestora Sènior de Renda Fixa d'aquesta gestora, ha repassat l'escenari macroeconòmic actual i les expectatives per països i zones geogràfiques (els Estats Units, Eurozona, Espanya, Emergents i el Japó), comentant les variables que donaran suport al creixement de les mateixes i els principals riscos que faran que, per exemple, els Estats Units es desaccelere o que l'Eurozona perda impuls (tensió comercial, brexit, proteccionisme, incertesa política, etc.).

Durant la seua exposició, ha comentat també la política monetària i la falta de sincronització de les mesures dels bancs centrals en 2018, destacant les divergències en els balanços de tots dos, en els tipus d'interès dels EUA i l'Eurozona i la seua possible evolució en 2019. Respecte a la renda fixa, ha repassat l'evolució, el comportament tant de la renda fixa de Governs com del Crèdit i ha conclòs presentat la seua visió sectorial.

Finalment, Beatriz Gutiérrez, Subdirectora de Gescooperativo SGIIC, ha exposat l'evolució dels mercats de renda variable i les expectatives per mercat, zona i sectorials. Destacant durant aquesta, el comportament dels beneficis empresarials i les divergències amb la valoració en els mercats, que permeten aprofitar oportunitats en companyies amb bons fonamentals, generadores de caixa, amb bons marges i reduït endeutament, en països amb creixement i bones perspectives.

Així mateix, ha traslladat el posicionament de la gestora en els seus fons d'inversió més destacats (perfilats, sostenibles i garantits) i les seues recomanacions en funció del perfil de risc.

La jornada exclusiva per als clients de Banca Privada de Caixa Popular s'ha celebrat a l'Hotel Sercotel Sorolla Palace de València i ha comptat amb la participació de més de 150 clients de la principal entitat financera valenciana.

Caixa Popular - Febrer 2019