Plans de Pensions RGA

El nivell de risc dels nostres Plans de Pensions per a accedir a la bonificació oscil·la entre 3 i 6. És un indicador que mesura el risc del Pla de Pensions i es calcula sobre la base de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada haja de romandre inalterable i pot variar al llarg del temps. Pots consultar la informació relativa al nivell de risc dels nostres Plans de Pensions en www.ruralvia.com

Alertes de liquiditat:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depÉn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Plans de Pensions

Trae tu plan ahora y consigue hasta un 5% de bonificación por tu traspaso. Antes del 31 de diciembre

Per traspasos
de 1.500 € a 7.999 €

Per traspasos
de 8.000 € a 19.999 €

Per traspasos iguals
o superiors a 20.000 €

Per establir un calendari mensual de 100 € o equivalent anual

Per contractar una assegurança de vida o d' accidents

Si traspasses un Pla de Pensions per un import de 15.600 € i estableixes un calendari mensual de 100 €, et beneficiaràs d' una bonificació total de 3%.

Si, a més detraspassar un Pla de Pensions per un import de 21.500 €, estableixes un calendari mensual de 100 € i contractes la teua assegurança de vida amb Caixa Rural, et beneficiaràs d' una bonificació total del 5%.

A més, els nostres experts faran un estudi personalitzat de la teua situació per a obtindre el Pla adaptat a tu. Comptes amb:

Gamma de plans ben àmplia
per a adaptar-nos al teu perfil inversor.

30 anys d' experiència
gestionant el futur de més de 300.000 clients.

Eines de simulació avançades
per a decidir el teu nivell d' estalvi òptim i l' impacte fiscal corresponent.